اخبار

مشاهده همه
واژگان، جامعه مجازی ترويج کاربری زبان فارسی در محصولات علمی


”واژگان,جامعه مجازی ترويج کاربری زبان فارسی در محصولات علمی“ (در حال ايجاد)، که از اين پس به اختصار ”جامعه مجازی“خوانده خواهد شد، با هدف ايجاد فضاي علمي با  امکانات مجازی در بستر تکنولوژی اطلاعات برای کمک به ارائه مطالب علمی با زبان فارسی در فضای اينترنت فعاليت خواهد کرد. فعاليت جامعه مجازی از طريق عرضه آثار و نظرات علمی و تبادل افکار بين متفکرين و فرهيختگان فارسی زبان انجام خواهد شد. مخاطبين جامعه مجازی تمامی فارسی زبانان بوده و با اصل فارسی بودن زبان، مطالب علمي و كاربردي متنوعی را جهت ارائه به جامعه فارسی زبان به طور اعم و جامعه ايران به طور اخص، در برنامه خود خواهد داشت.  تلاش جامعه مجازی اين خواهد بود تا با ارائه مطالب علمی به زبان فارسی روان و سليس، به افزايش رغبت مطالعه در مخاطبين خود و از اين طريق به اعتلای زبان فارسی در محيط اينترنت کمک کند. با گسترش فناوري ارتباطات و اطلاعات و با وجود انبوه اطلاعات به ساير زبان ها در فضای مجازی اينترنت، زبان فارسی نيز بايد از طريق کاربرد درست آن، جايگاه شايسته خود را در اين فضا پيدا کند.

جامعه مجازی از کليه متخصصان مجری پروژه های مختلف، پژوهشگران، اساتيد اهل قلم، مؤلفان، مترجمان، ناشرين، افراد اهل مطالعه و دانشجويان سال های آخر رشته های مختلف علمی دعوت می کند تا با مطالعه نحوه همکاری خود، جامعه مجازی را در جهت رسيدن به اهداف، کمک کنند. مطالب ارائه شده در اين سايت، نمونه ای از نحوه ارائه مطالب از طريق سايت جامعه مجازی است. لطفا قبل از اقدام به تهيه و ارسال هر نوع مطلب يا مقاله برای جامعه مجازی،  قالب ها و دستورالعمل های ارائه شده را ملاحظه و مطالعه بفرمايند. اين کار باعث تسهيل در قرار دادن مقاله ارسالی در سايت خواهد شد.

اعلام همکاری